Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

De externe trends en ontwikkelingen die nu en de komende jaren op Noru Kunststof Kozijnen
BV in Ruinen afkomen gaan over circulaire economie (hergebruik restmaterialen eigen
houthandel), modulair bouwen (procesmatig werken), duurzame inzetbaarheid personeel
(veilig werken), uitbreiding productielocatie en investeringsbeslissingen. Wil Noru zich blijven
onderscheiden in de markt dan zal het een nieuwe productiehal tussen bestaande
bedrijfspanden gaan inrichten. Deze investering vraag veel van mens en machine want de
reguliere houthandel en de fabricage van kozijnen krijgen er een geheel nieuwe productielijn
bij. De kozijnen van de toekomst moeten volledig modulair gebouwd zijn, dus inclusief glas en
bevestiging. De kozijnen moeten zoveel mogelijk restafval uit de eigen houthandel gebruiken.
Al met al een enorme omslag voor de medewerkers, want er zal ook meer proces- en
projectmatig gewerkt gaan worden, met voldoende afwisseling om iedereen duurzaam
inzetbaar te houden.